Moravia Marine Coatings
Ürünler
Epoksi Boyalar
20-mrvtvrsm8.jpg
Moravia - Morapox
Çift komponentli epoxy esaslı parlak son kat bir boyadır. Bu ürün, Morapox-ZP ve Morapox-UN sürülmüş yüzeyler üzerine tatbik edilir. Korozyonun olduğu her türlü satıhta, yapışma kabiliyetinin yüksekliği, dış etkenlere dayanıklılığı sebebiyle başarıyla kullanılır.Seyrelmiş asitlere, birçok solvente, petrole (metanol veya etanol ihtiva etmeyen), tabii ve kimyevi yağlara karşı iyi bir dayanıklılığı vardır. Boyadan büyük bir koruyucu nitelik bekleniyorsa, kuru film kalınlığı en az 120-150 mikron olmalıdır. Deniz vasıtalarının yanısıra endüstriyel atmosfere dayanımı mükemmeldir. Petro kimya tesislerinde güvenle kullanılır.
87-mrvtvrsm8.jpg
Moravia - Morapox-SL
Morapox-SL bünyesinde solvent ihtiva etmediğinden, özellikle kapalı alanlarda güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Solventsiz olması, kargo kodları, balast tankları, su tankları ve diğer tanklarda güvenle kullanılmasını sağlar. Fiziki ve kimyevi etkenlere karşı çok üstün dayanıklılığı olan bir boyadır. Suya ve solventlere karşı kimyevi dayanıklılığı fevkaladedir. Petrol, fuel-oil, parafin, yağ, mazot, muhtelif konsantrasyonlarda asit ve çeşitli solvent içeren tankerlerin depolama tanklarında güvenle kullanılır. Tek katta elde edilen 250-300 mikron film kalınlığı özellikle işçilikte büyük kolaylık sağlar. Metal yüzeylere astar tatbik etmeden kullanılmak üzere geliştirilmiştir (SA 2,5 kum raspası yapmak şartıyla). Beton ve diğer emici yüzeylerde Morapox-SL den önce astar uygulanması tavsiye edilir. Özellikle içme su tankları için geliştirilmiştir. Antitoksiktir, su tanklarında kullanıldığında suyun tat ve kokusunda değişim meydana gelmez.
19-mrvtvrsm8.jpg
Moravia - Morapox-ZP
Pastan koruyucu fevkalede bir epoxy astar boyadır.Bünyesindeki çinko fosfat dolayısıyla korozyon mukavemeti mükemmeldir. Metal ve çelik yüzeylerle birlikte aluminyum ve galvaniz yüzeylere yapışması mükemmeldir. Kurşun ve çinkokromat ihtiva etmediğinden çevre kirliliği açısından uygun bir boyama sistemidir. Astar gerektiren solventless epoxy sistemlerde uygun bir astardır. Karışımın ömrü ve uygulama süresi dikkate alınarak yeteri kadar karışım yapılmalıdır.Toksik olmadığı için gıda ambarlarında kullanılabilir. Otomotiv ve yan sanayi başta olmak üzere çeşitli sanayi dallarında güvenle kullanılır.
58-mrvtvrsm8.jpg
Moravia - Morashopprimer
Sac levhaları kumlama yapılarak temizledikten sonra, işleme safhasına kadar geçen zaman içinde korrozyon, hava ve fiziki şartlardan korunmasını sağlar. Çelik yüzeylere Morashopprimer'dan sonra Ventomastic 7300 ve son olarak Morapox Epoxy Son kat tatbik edilir. Deniz sanayinin yanısıra köprü, baraj, termik santraller ve petro-kimya tesislerinde güvenle kullanılır.
11-mrvtvrsm8.jpg
Moravia - Morazinc
Sac levhaları kumlama yapılarak temizledikten sonra, işleme safhasına kadar geçen zaman içinde korrozyon, hava ve fiziki şartlardan korunmasını sağlar. Çelik yüzeylere Morashopprimer'dan sonra Ventomastic 7300 ve son olarak Morapox Epoxy Son kat tatbik edilir. Deniz sanayinin yanısıra köprü, baraj, termik santraller ve petro-kimya tesislerinde güvenle kullanılır.
70-mrvtvrsm8.jpg
Moravia - Ventomastic 7300
Ventomastic 7300 epoxy reçine esaslı yüzey toleranslı bir astar ve arakat boyadır. Bünyesindeki özel pigmentler dolayısıyla bir barrier tabakası oluşturur. Özellikle kumlama yapılmayacak yüzeylerde kaba pasın alınmasından sonra kullanılabilir. Yaşlanmış epoxy boyalı yüzeylere çok iyi yapışma sağlar ve bu yüzeyler için çok iyi bir arakattır. Epoxy coaltar tatbik edilmiş yüzeyler üzerine tatbik edilerek Coaltar'ın kusmasına mani olur.Deniz ve sanayi tesislerinde, ballast tanklarında, kumlamanın yapılamadığı yerlerde, kısmen paslı yerlerde kullanılabilir.