Moravia Marine Coatings
Faydalı Bilgiler
Bir boya tabakasının dayanıklı olması için her şeyden önce boyanın metal yüzeyine sağlamca yapışması gerekir. Bu ise yüzey temizliğine bağlıdır.

Yüzey hazırlamanın esas amacı, kaplamaya zarar verebilecek maddelerin uzaklaştırılması ve böylece çeliğe uygulanacak astar ile yüzey arasında tatminkâr bir yapışmanın sağlanmasıdır. Yüzey hazırlığı yeteri kadar iyi yapılmamışsa, hiçbir boya sistemi iyi bir perfomans göstermeyecektir. Yüzey hazırlığına harcanan zaman ile boya sisteminin ömrü artırılacak, bunun sonucu ile bakım ve tamir maliyetleri düşürülecektir.

Uygun boya sistemini seçmeden ve yüzey hazırlığına geçmeden önce çalışılacak ortamdaki korozyonun derecelendirmesi gereklidir. Bunun için boya sistemlerinin belirlenmesinde ve seçiminde uygulamacılara güvenilir bir kaynak oluşturmuş olan korozyonu sınıflara ayıran, ISO 12944-2 standardından yararlanılabilinir.