Moravia Marine Coatings
Faydalı Bilgiler
Metal ve alaşımlarının çoğunlukla sulu ve gaz ortamlardan oluşan çevreleri ile girdikleri elektrokimyasal ve kimyasal tepkimeler sonucu uğradıkları hasar korozyon olarak adlandırılır. Sanayide kullanım bulan metallerin büyük çoğunluğu atmosferik hava ve zeminin de kapsandığı çok farklı ortamlarda kararlılıklarını kaybederler. Doğada kararlı olarak saf halde bulunan Altın ve platin gibi metallerin dışında kalan metallerin tamamı doğada oksitlenmiş halde bulundukları için zamanla korozyona maruz kalırlar.

Metalleri oksitlerinden ayırmak zorlu bir süreçtir, ve büyük miktarlarda hammadde, enerji ve insangücü kullanımı ile gerçekleşir. Bunun için korozyonu engellemek için kullanılan yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı, yüksek performans göstermesi, estetik olması ve kolay ulaşılabilir olmasından ötürü boya ile korozyon korumasıdır.

Boyalar korozyonu şu şekillerde kontrol ederler.

1 - Su ve oksijenin metal yüzeye ulaşmasını önlerler.

2 - İçinde kullanılan korozyon önleyici pigmentler, korozyon hızını yavaşlatır veya durdururlar. Bu pigmentler;

- Metal yüzeyi pasifize ederler.
- Alkali özelliktedirler.

3 - Galvanik etki ile korozyonu geciktirirler. Demirden daha aktif metal tozları (çinko, kurşun, alüminyum) pigment olarak kullanılabilir. Metal ile elektriksel temasa girerler ve demire göre katodik nitelikte olacaklarından korozyonu yavaşlatırlar.
Korozyon önleyici ve diğer özellikleri bakımından boya seçiminde şunlar aranır:

- Aşınmaya dayanıklılık
- Su, kimyasal maddeler ve çözücülere dayanıklılık
- Esneklik
- Sıcaklık dayanım aralığı
- Kuruma süresi
- Renk ve Parlaklık Dayanımı
- Dekoratif özellik
 -Kamuflaj ve antiradar özelliği